Słowniczek pojęć

Przeładunek bezpośredni

Tzw. cross-docking, to nowoczesna struktura organizacyjna logistyki, oparta na przeładunku komplentacyjnym. Nazywamy nim wszelkie czynności związane z rozładunkiem, załadunkiem, scalaniem lub segregacją towarów, które realizowane są w magazynie bezpośrednio pomiędzy środkami transportu zewnętrznego, znajdującymi się w dokach. Proces ten wyróżnia się tym, że eliminuje potrzebę składowania. Cross-docking to bowiem taki rodzaj dystrybucji, w który towar bez składowania przygotowany jest do dalszej wysyłki.

Przeładunek bezpośredni wymaga dokładnego zsynchronizowania przyjmowania i wydawania towarów.