Słowniczek pojęć

T2

Towary przewożone pod wspólnotową procedurą tranzytu wewnętrznego. Towary nie podlegające wolnemu obrotowi, pochodzące z krajów należących do Unii Europejskiej lub towary w wolnym obrocie wewnątrz Unii Europejskiej przewożone przez państwa trzecie (np. Szwajcarię).