Słowniczek pojęć

THC IMO (Terminal Handling Charges IMO)

Składka nadbrzeżna, która jest nakładana za towary IMO, czyli sklasyfikowane przez ONZ jako towary niebezpieczne.