Słowniczek pojęć

BANDEROLOWANIE

To czynność polegająca na oklejeniu towaru banderolą (taśmą, gumką, sznurkiem, paskiem). Poza tym, że to sposób na oznaczenie towaru, banderole używane są także do łączenia w zestaw różnych produktów. Najczęściej przedmiotem banderolowania są produkty objęte podatkiem akcyzowym, takie jak alkohol lub wyroby tytoniowe, albo produkty chemiczne (oleje, rozpuszczalniki). Ten typ banderolowanie jest jednak przeprowadzany przez odpowiednie i wyspecjalizowane jednostki administracji publicznej. Niemniej, banderolowanie wykorzystuje się także w stosunkach prywatnych - w handlu i dystrybucji czynność tę przeprowadzą się głównie przy łączeniu produktów w zestawy promocyjne, funkcjonalne czy też tworzące komplet.